Nieuws

Moni had het lef om vanaf scratch een nieuwe business te bouwen

Ondernemers met dozen vol administratie maar zonder stuurinformatie. Dat moest toch anders kunnen, dacht accountant Harold Klein Swormink meer dan tien jaar geleden. Maar hoe krijg je in een traditionele business, zoals de accountancy destijds, een innovatief nieuw businessmodel van de grond? Niet alleen met bestaande mensen in een bestaande organisatie, wist de oprichter van Moni. “Dat is vrijwel onmogelijk, je moet helemaal opnieuw beginnen.” Moni groeide in 10 jaar tijd uit van 2 parttimers naar een bedrijf met 64 werknemers. In gesprek met Harold over het succes van Moni, de kracht van opnieuw beginnen en hoe je pionier blijft in een snel veranderende wereld.

Consult aanvragen
Moni had het lef om vanaf scratch een nieuwe business te bouwen
  • Geschreven door

    Harold

    J.M. Klein Swormink

  • Gepubliceerd op

    5/7/2024

Van persoonlijke ergernis naar een succesvollestart-up
Het is 2013 als hij voor zichzelf een omslagpunt bereikt. Harold werkt op dat moment als accountant en vestigingsleider bij het toenmalige Moore MTH en ziet het kantoor vol dozenadministratie staan. Niemand wordt er vrolijk van om al die dozen administratiehandmatig te verwerken. Exact Online en Twinfield timmeren in die tijd aan de weg met online boekhoudoplossingen. Dat moet toch kansen bieden? “Ik zocht een nieuw businessmodel, waarbij we de klant meer continuïteit en inzicht konden bieden. In een jaarrekeningtraject, heb je veelal relatief  kort en op bepaalde momenten contact met ondernemers. Ik wilde op een meer natuurlijke en gestructureerde manier de klant adviseren op basis van actuele informatie. Daarbij moest de verwerking, van de financiële administratie zo geautomatiseerd mogelijk worden ingericht en de focus op controlling komen te liggen. Toen de cloudoplossingen op de marktkwamen, ontstonden er steeds meer mogelijkheden. Het hoefde niet meer zoals we het altijd deden.”  

 

De kracht van opnieuw beginnen met een nieuw businessmodel
Harold experimenteert het nodige met cloudsoftware zoals scanoplossingen, boekhoudpakketten en dashboards in een zogenoemde ‘online boekhoudstraat’. “Ik dacht: dit heeft potentie en ik wil hier de kartrekker wel van zijn.” Samen met Ton Rakké, nu lid van het dagelijks bestuur van Moore MKW, schetst Harold de contouren van wat nu Moni is. “We hebben samen het Business Model Canvas ingevuld en ons afgevraagd: wat voor dienstverlening gaan we aanbieden? Voor wie? Wat hebben we daarvoor nodig? Wat kost het?” Eén van de dingen die in die fase ook al heel duidelijk is: het moet een separate businessunit  worden met een eigen merk en een eigenpropositie in de markt. Innoveren in de bestaande business is geen optie. “Dat het onderdeel zou moeten worden van de bestaande samenstelpraktijk, daar geloofden we niet in. Als je de relevante boeken leest, dan weet je: het is bijna onmogelijk om te innoveren in een bestaande organisatie met mensen die al jarenlang gewend zijn om iets te doen op hun manier en dan ineens iets heel anders moeten doen. Dat is heel lastig, dus moesten we echt helemaal opnieuw beginnen.”

 

“Ik dacht: dit heeft potentie en ik wil hier de kartrekker wel van zijn.”

De filosofie van Moni: Meer ondernemen, nieuwe inzichten
Opnieuw beginnen is precies wat Moni gedaan heeft en als Harold nu terugkijkt op 10 jaar Moni is die gedachte en filosofie van opnieuw beginnen de sleutel geweest tot het succes. “De meeste kantoren hebben geprobeerd om het erbij te doen binnen de samenstelpraktijk, daarmee onderscheiden we ons als Moni tot op de dag van vandaag van de concurrentie.” Een andere succesfactor is dat Moni zichzelf heeft gepositioneerd als de controller en niet als de accountant. “Als accountant sta je heel strak tussen de wet- en regelgeving en de wens van de klant. En natuurlijk moeten wij ook netjes voldoen aan de wet- en regelgeving. Maar het uitgangspunt is anders. Wij zitten als controller in de dagelijkse business van de klant. Daar komen andere vraagstukken uit zoals; hoe kunnen wij het administratieve proces zo slim en geautomatiseerd mogelijk inrichten, welke actuele stuurinformatie (KPI’s) heeft hij nodig en hoe kan hij op basis daarvan bijsturen? Voor een accountant is dat anders, die  zorgt onder andere dat de jaarrekening voldoetaan wet- en regelgeving en geeft specialistische adviezen.” Moni vaart een andere koers en doet geen compliance-werkzaamheden (behalve de btw- aangiften).Wat begint als MTH Next, krijgt in 2014 de naam Moni. De naam Moni staat voor ‘Meer Ondernemen, Nieuwe Inzichten’. Al wordt die oorspronkelijke betekenis nergens meer vermeld, het is in 2024 nog steeds de kern van Moni, volgens de oprichter.  

 

“Ik ben trots op de groei die we hebben gerealiseerd met Moni en het team dat er nu staat”

 

De toekomst: van financial controlling naar businesscontrolling
Moni is in tien jaar tijd gegroeid van de twee parttimers waar het mee begon naar ruim 64 medewerkers. En die groei zal de komende tijd alleen maar doorzetten, verwacht Harold. De kunst is om de innovatieve pionier te blijven die Moni altijd is geweest. Met de komst van BI en AI en de vele kansen en mogelijkheden die dat biedt, zal ook de dienstverlening van Moni mee blijven veranderen. “We zijn druk bezig om alle nieuwe technologie te adopteren in onze manier van werken. We staan nu op een kruispunt waarbij we van financial controlling meer opschuiven naar businesscontrolling. We kijken niet alleen meer naar financiële data maar ook naar operationele en branchedata, al begint het natuurlijk met het begrijpen van het businessmodel van de klant, vertelt Harold. “Als de revenuen van een consultancybedrijf achterblijven: waar ligt dat dan aan? Hoe productief is iemand en hoeveel van de gewerkte uren wordt er gedeclareerd? Dan moet de KPI een combinatie zijn van uren en financiële data”, geeft hij als voorbeeld. “We komen dus steeds meer in de rol van business controller, waarbij we breder kijken naar de business van de klant en daarbij handig gebruik maken van BI en AI tools om data te analyseren. Bovendien blijven we kijken naar wat er nog handmatig gebeurt en hoe we dat slim kunnen automatiseren.”

 

Trots op het businessmodel, de groei en de cultuur

Waar Harold het meest trots op is als hij terugkijkt naar de afgelopen tien jaar? “Ik ben het meest trots op de groei die we hebben weten te realiseren met Moni. En dat het businessmodel dat we toen bedacht hebben geslaagd is en nog steeds werkt.” Sterker nog: de ondernemers staan op dit moment nog steeds in de rij om klant te worden bij Moni. “En wat we hebben neergezet is ook echt de verdienste van de mensen die hier werken. In het begin draag je de cultuur alleen en nu zijner heel veel mensen die de cultuur van Moni dragen. Dus ik ben ook ontzettend trots op het team wat we nu hebben.” Eén van de dingen die Moni heeft ontwikkeld  om te zorgen voor de innovatieve en opencultuur is het werken in cirkels, bestaande uit businessteams en teams ondersteunend aan de business. “Wat mooi is is dat veel mensen die bij ons werken het net zo leuk vinden om aan onze eigen organisatie te werken als in de organisatie voor onze klanten.” Daarom heeft Moni voornoemde ondersteunende cirkels voor marketing en sales, IT en innovatie ‘people and culture’ en customer succeswaar collega’s in kunnen meedraaien. “Dat is wel echt iets onderscheidends wat wij doen en bepalend voor de cultuur:  We werken met z’n allen niet alleen in de organisatie, maar ook aan de ontwikkeling van onszelf en onze organisatie.”