Administratie in de reisbranche

De reisbranche heeft het moeilijk als gevolg van terreurdreiging, ziekten en politieke onrust. Daarnaast zijn er vele veranderingen gaande. Zo bood de opkomst van Airbnb reisondernemers zowel kansen als bedreigingen. Een andere trend is dat zowel het aantal zelfstandige reisadviseurs als het aantal specialistische reisadviseurs toeneemt als gevolg van het groeiende eisenpakket van de consument met meer keuze en meer concurrentie tot gevolg. Specialiseren van en ruchtbaarheid geven aan het reisaanbod zijn dan ook vereisten om de toenemende concurrentie de baas te zijn.

Kortom; een uiterst dynamische branche waarin het belangrijk is om snel te schakelen en kansen te zien. Als je onderneming niet tijdig weet te schakelen loopt deze achter bij het groeiende aantal concurrenten. Het gevolg is een afnemend bedrijfsresultaat en een teruglopend budget om de achterstand in te halen.

De juiste keuzes zonder de juiste cijfers?

Om snel te kunnen schakelen is het van groot belang dat je als reisondernemer beschikt over de middelen om de juiste keuzes kan maken. Dat doe je wanneer je exact weet welke reizen de gedane investeringen opleveren. Juist het exact inzien van de juiste stuurinformatie is een groot probleem voor de reisbranche.

Reisorganisaties hebben namelijk altijd te maken met vooruitbetalingen, vooruit ontvangen gelden, maar soms ook achterafbetaling en achterafontvangsten. Het gevolg is dat het resultaat pas zichtbaar is als de betreffende reis is afgerond. Aangezien geldstromen in dat geval niet in de maand voorkomen waarin de reis plaatsvindt kun je niets opmaken uit je cijfers en loop je achter de feiten aan.

Reisbureauregeling & globaliteitsregeling

Daarnaast hebben reisbureaus te maken met de reisbureauregeling wat inhoudt dat btw wordt berekend over de winstmarge en niet over de gehele betaling. Deze gunstige branchespecifieke regeling dient meegenomen in de administratie om het over de juiste cijfers te kunnen beschikken. Daarbij kan gekozen worden voor btw-verrekening per reis, of per aangifte tijdvak. In het laatste geval spreken we van de globaliteitsregeling.

De juiste keuzes met de juiste cijfers

MONI biedt reisorganisaties daarom een dashboard waarbij omzet, resultaat, kosten en marge inzichtelijk zijn. Dat doet ze door reizen te beschouwen als projecten. Door jouw administratie in richten naar projectbasis zie je per project maar ook per maand wat je resultaat is onderaan de streep. Daarbij worden alle doorlopende en overige kosten meegenomen zodat je een realistisch beeld hebt van je organisatie. Wanneer je een bepaald type reis herhaaldelijk aanbiedt kun je tevens de gemiddelde resultaten hiervan inzien. Het resultaat is een dashboard waarbij je de marge per reis kunt inzien.

Naast de marge op reizen heb je ook perfect inzicht in de btw-schuld daarover en zie je exact welke invloed de reisbureauregeling op jouw cijfers heeft. Ook indien je (recent) voor de globaliteitsregeling hebt gekozen voorzien we je van optimaal inzciht. 

Je administratie in een up-to-date dashboard

Je wordt dus voorzien van alle benodigde informatie om de juiste keuzes te maken. Het up-to-date dashboard zorgt ervoor dat je dit tijdig kunt doen. Daarnaast nemen wij je administratieve taken grotendeels over zodat jij je kunt focussen op waar je goed in bent; klanten op mooie bestemmingen de ultieme beleving bieden.

Interesse? Vul onderstaan formulier in en we bellen je zo snel mogelijk terug.