Werkkostenregeling

WKR wettelijk verplicht

Sinds 1 januari 2015 is het voor alle werkgevers in Nederland wettelijk verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. In hoofdlijnen houdt de WKR in dat je maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (het WKR-budget) zonder belastingheffing mag besteden aan vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemers. Over het bedrag boven het WKR-budget is 80% eindheffing (loonbelasting) verschuldigd. Je mag er ook voor kiezen om vergoedingen en verstrekkingen als ‘regulier’ loon aan te merken. In dat geval zijn er wel loonheffingen over verschuldigd.

Op basis van de fiscale wet- en regelgeving ben je sinds begin dit jaar wettelijk verplicht om inzicht te verschaffen in alle vergoedingen en verstrekkingen die je aan het personeel geeft. Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen, normwaarderingen, intermediaire kosten en vergoedingen en verstrekkingen die ten laste van het WKR-budget komen.

Administratie en WKR

Om dit te kunnen vastleggen, moet de administratie op de WKR worden ingericht. Het is belangrijk dat de WKR in de administratie wordt meegenomen. Alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel worden immers direct op de juiste wijze in je administratie verwerkt. Denk hierbij aan kerstpakketten, bedrijfsfeesten, fietsenplan, et cetera. Indien je wacht met het aanpassen van je administratie, moet je later met terugwerkende kracht alle vergoedingen en verstrekkingen alsnog op de juiste wijze in de financiële administratie en loonadministratie opnemen. Dat is niet efficiënt en leidt tot veel onnodige werkzaamheden en dus tot extra kosten!

WKR-rapportages

Om bovenstaande te voorkomen wil MONI je graag met de implementatie van de WKR in je administratie behulpzaam zijn. Om dit zo efficiënt mogelijk te kunnen doen, hebben wij een oplossing ontwikkeld: de WKR-service. Deze service helpt je de globale gevolgen van de invoering van de WKR voor je bedrijf zijn te inventariseren. Tevens kan de WKR-service laten zien welke aanpassingen hiervoor in de administratie doorgevoerd moeten worden. Dit wordt aangeboden in een duidelijke WKR-rapportage. Deze service bieden wij je aan voor een bedrag van € 225,– exclusief btw.

Naast deze WKR-rapportage kan MONI je vanzelfsprekend ontzorgen van administratieve rompslomp en je ook nader adviseren over de financiële, arbeidsrechtelijke en administratieve gevolgen van de invoering van de WKR voor je bedrijf. Als je van een van deze mogelijkheden gebruik wenst te maken, raden wij je aan om contact op te nemen met het MONI-team!